per brinkemo FÖRELÄSNING

Brinkemo föreläser initierat och empatiskt om utmaningarna många flyktingar möter i Sverige. Det ger perspektiv vi alla kan dra nytta av när vi följer samhällsdebatten.

FÖRELÄSNING

Per Brinkemo har under sina många år som journalist och författare spenderat stor tid på att få inblick i levnadsvillkor som är obekanta för många svenskar. Det handlar om människor som är födda i länder där klansamhället dominerar och som av olika anledningar blivit tvungna att fly och slutligen hamnat i Sverige. Väl här möter de ett välfärdssamhälle som i många avseenden bär mycket lite gemensamt med hemlandet.

I hemlandet var "blod tjockare än vatten", familjen och släkten sörjer för ditt välbefinnande. I Sverige har vi sedan länge vant oss vid rättssamhället. Brinkemo tar i sina föreläsningar upp de utmaningar som uppstår ur kulturkrocken som inträffar. Ur konkreta exempel och erfarenheter illustrerar Brinkemo hur ett effektivt integrationsarbete kan organiseras men ger också insikter i hur vi kan förstå mycket av det som inträffar i andra länder.

FÖRELÄSNING

Mellan klan och stat

I Sverige är vi “marinerade i staten”. Vi tar det sociala skyddsnätet för givet och har lärt oss navigera mellan de olika myndigheterna. Dessutom litar vi på våra myndigheter, vi litar på att polisen kommer när vi ringer och vi litar på våra grannar mer än nästan någon annanstans i världen. Då staten står för det sociala skyddsnätet kan vi välja vilka släktingar vi vill umgås med, vilka vänner vi vill ha och vem vi vill gifta oss med. Den lyxen har inte alla.

När staten inte fungerar eller går att lita på måste du i stället förlita dig på dina släktingar, klanen. Det är härifrån du får ditt sociala skyddsnät, din identitet, personliga och ekonomiska trygghet. Vem du umgås med, får barn med eller gifter dig med ligger således i hela klanens intresse, och dessa beslut kan därför inte baseras enbart på dina personliga känslor.

Klansamhället är den dominerande sociala organisationen i en stor del av världen, bl.a. i stora delar av Afrika, Centralasien, Mellanöstern, Kaukasus, men också i Albanien och södra Italien. Då många av de som kommer till Sverige i dag kommer från dessa områden är det viktigt att vi förstår hur klansamhället fungerar för att kunna förstå vår omvärld, vårt samhälle och förbättra integrationsprocessen.

  • Per Brinkemo ger oss en djup inblick i hur klansamhället fungerar och hjälper oss att få syn på vår egna sociala prägling.
  • Han talar om viktiga och känsliga ämnen som arrangerade äktenskap, heder och skam, könsroller, barnuppfostran, myndighetsnavigering, religion, demokrati och förtroende.
  • Det är en spännande föreläsning om en av vår tids mest aktuella ämnen!

KONTAKT OCH BOKNING

Per är en vältalig och underhållande föredragshållare som lyckas inspirera och motivera sin publik. Föreläsningarna är formulerade på ett spännande och intressant sätt, att de åhörarna direkt kan relatera till den aktuella problematiken. Således har dessa föreläsningar stort inflytande på de som lyssnar. Boka Per Brinkemo för en insiktsfull och inspirerande föreläsning hos din organisation om några av vår tids mest aktuella samhällsfrågor.