om per brinkemo

Brinkemo har tillägnat stora delar av sin karriär åt frågor de flesta inte bryr sig om att sätta sig in i. Det har gett honom unik inblick i några av samtidens mest angelägna samhällsproblem.

journalist och författare som skärskådat klansamhällets kultur

Per Brinkemo har under sin långa karriär som journalist och författare skrivit för några av landets största tidningar och synts i många av de mest uppmärksammade samhällsprogrammen.

Brinkemo föddes 1960 i Göteborg, och det var också där han växte upp. Sedan 1990-talet har han varit en av Sveriges mest välprofilerade journalister med en lång rad uppmärksammade reportage i både tidningar och i TV. Som skrivande journalist har han författat reportage åt bland andra Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. I TV har han gjort djuplodande innehåll för bland andra Uppdrag granskning och Dokument inifrån. Förutom skrivande och journalistik har Brinkemo engagerat sig personligen i integrationsfrågor. Dels som engagerad i Somalilandföreningen, en somalisk förening i Malmö, och som konsult åt Länsstyrelsen Östergötland, med fokus på hedersrelaterat våld. 2014 släppte han den uppmärksammade boken "Mellan klan och stat - Somalier i Sverige".

Brinkemos yrkesliv har gett honom djupa insikter i en skärningspunkt som sätter många flyktingar i svårigheter. Många länder i världen har inte den typ av välfärdsstat vi är vana vid i Sverige. I de länderna är det devisen ”blod är tjockare än vatten” som gäller. När människor som är vana vid de förutsättningarna möter det svenska samhället uppstår en kulturkrock som kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Brinkemos föreläsningar generaliserar mönster som ger oss insikter som är viktiga för hur vi tar oss an några av våra just nu största samhällsutmaningar. Du får ta del av fördjupade kunskaper om skam och heder och andra faktorer som präglar ett så kallat klansamhälle.

KONTAKT OCH BOKNING

Per är en vältalig och underhållande föredragshållare som lyckas inspirera och motivera sin publik. Föreläsningarna är formulerade på ett spännande och intressant sätt, att de åhörarna direkt kan relatera till den aktuella problematiken. Således har dessa föreläsningar stort inflytande på de som lyssnar. Boka Per Brinkemo för en insiktsfull och inspirerande föreläsning hos din organisation om några av vår tids mest aktuella samhällsfrågor.