per brinkemo

KONTAKT OCH BOKNING

Per är en vältalig och underhållande föredragshållare som lyckas inspirera och motivera sin publik. Föreläsningarna är formulerade på ett spännande och intressant sätt, att de åhörarna direkt kan relatera till den aktuella problematiken. Således har dessa föreläsningar stort inflytande på de som lyssnar. Boka Per Brinkemo för en insiktsfull och inspirerande föreläsning hos din organisation om några av vår tids mest aktuella samhällsfrågor.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.